Chinnara Kathaguchcha
Chinnara Kathaguchcha
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು uma.bhatkande@radiogirmit.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು.
by Radio Girmit

ವೈದೇಹಿಯವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಥಕ ಥೈಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಈ ಕಥೆ ನಿರೂಪಣೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮಂಗೇಶರಾವ್. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛದ ನವೆಂಬರ್ 03 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.

ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕುಬೇರನ ಚಕ್ರ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಲಂಕೇಶ್ವರನ ಗರ್ವಭಂಗ
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಹುಲಿವೇಷದ ಕತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಫಲವುಂಟು
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಹಾವು ಮತ್ತು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಜಾಣ ನರಿ.
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ವರನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರು
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಒಂದು ಸೌಟು ರಸ
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಗಂಡುಗುಬ್ಬಿಯ ಕಾಡಿಗೆಗಣ್ಣು
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಾಣಿ
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ -ಗುಂಡು ಜಿಲೇಬಿ
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ದುಷ್ಟ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಇಲಿ ಬಾಲಿಕೆ
ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ.