• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2020

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ

37 Results / Page 1 on 5


Kathaguchcha
close
  • 7

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಂಚಿಕೆ-59

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 1, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರಿಂದ ಕಥಾ ವಾಚನ. 01.2 .2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು: ೧.ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್ ೨. ಪೇರಲಮರದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು :ವಾಚನಕಾರರು:ಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ.

Kathaguchcha
close
  • 7

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಂಚಿಕೆ-58

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ January 25, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರಿಂದ ಕಥಾ ವಾಚನ. 25 .1 .2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್ ೨. ಮೂರು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು :ವಾಚನಕಾರರು:ಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ

Kathaguchcha
close
  • 82

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಂಚಿಕೆ-57

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ January 18, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕಥಾವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18.01.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು : ೧.ವಜ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಾಟ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ೨. ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತ ಪುಟಾಣಿ ನರಿ :: ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಬಡಿಗೇರ ೩. ಚೋಟು ರಾಮ :: ವಾಚನಕಾರರು : ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 87

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 56

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ January 11, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕಥಾವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11.01.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು : ೧.ಗುಡಾಣ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಮಾರಿ ಮೊಲ :: ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಜಿ ೨. ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಯ ಗೊಂದಲ :: ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 59

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 55

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ January 4, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕಥಾವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರ04.01.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು : ೧.ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ನವಿಲಿನ ಗೆಳೆತನ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ೨. ಆನೆ ತೂಕ :: ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಜಿ ೩. ಬಿಡಲಾರದ ನಂಟು :: ವಾಚನಕಾರರು : ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 54

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 54

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ December 28, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 28.12.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:೧.ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ದಸರಾ ನಿರ್ಣಯ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ ೨. ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 59

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 53

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ December 21, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 21.12.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ ಆಯಿತೇ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಕಥೆ:ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳ ಹಿಂಡು : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 50

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 52

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ December 14, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 14.12.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ರೈತ ಮತ್ತು ಗೌಳಿಗ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ ಕಥೆ:ವರುಣ ದೇವನ ಮುನಿಸು : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 45

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 51

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ December 7, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 07.12.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತ ಬಾಲಕ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಥೆ:ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಥೆ:ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಜಂಬದ ಗಿಳಿ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ

Listen to Radio Girmit on your mobile ! Download VIVIDLIPI mobile app
DOWNLOAD APP