• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2019

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ

44 Results / Page 5 on 5


Kathaguchcha
close
  • 58

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 22, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ June 22, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್ ೨. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಐದು ರೂಪಾಯಿ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶ್ರೀಮತಿ, ದೀಪ ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 72

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 15, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ June 15, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಪಲಿತಾ ಎಂಬ ಇಲಿ . ವಾಚನಕಾರರು : ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ.ಜಿ ೨. ಸಿಂಹದ ಶಿಕ್ಷಣ. ವಾಚನಕಾರರು : ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 49

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 8, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ June 8, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಆಮೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್ ೨. ದುರಹಂಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಾಚನಕಾರರು : ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 34

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 01, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ June 1, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧.ಡೊಂಬರ ಹುಡುಗ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್ ೨. ಕೋಳಿಯ ಪಾಲು. ವಾಚನಕಾರರು: ಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಾನಂದ್ ೩. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು. ವಾಚನಕಾರರು: ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ . ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 48

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಮೇ 25, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ May 25, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು:೧. ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ – ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ೨. ದುರಹಂಕಾರಿ ಹಂದಿ – ವಾಚನಕಾರರು: ವಚನಶ್ರೀ ಹೊಂಬಳ್ ೩. ಮಾತನಾಡುವ ಕುರ್ಚಿ – ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ .

Kathaguchcha
close
  • 35

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಮೇ 18, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ May 18, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಕ್ಕಿ – ವಾಚನಕಾರರು: ದೀಪ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ೨. ಹುಂಜ ಮತ್ತು ನರಿ – ವಾಚನಕಾರರು: ವಚನಶ್ರೀ ಹೊಂಬಳ್ ೩. ಹಾಲಿನ ಕೊಡ – ವಾಚನಕಾರರು: ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ. ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ .

Kathaguchcha
close
  • 81

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಮೇ 11, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ May 11, 2019

ಕಥೆಗಳು: ೧. ಜಾಣ ಆಮೆ – ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರು – ಶ್ರೀಯುತ,ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಾಳ್- ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ೨. ನೊಣದ ಮರೆವು : ಕಥಾವಾಚನಕಾರರು – ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ – ನೊಣ ಏನು ಮರಿತು,ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ,ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿ. ೩. ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ : ಕಥಾವಾಚನಕಾರರು – ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ್. ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. […]

Kathaguchcha
close
  • 47

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಮೇ 4, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ May 4, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ತಂಡದಿಂದ ವಾಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು, ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇಮಾ ಹೊಂಬಳ – ಗಿಣಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕು. ಇಂಚರಾ ಬಿರಾದಾರ – ಊಟದ ಚಮತ್ಕಾರ