• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2020

ಗೌರಿ ಪ್ರಸನ್ನ

26 Results / Page 1 on 3


Harate Katte
close
  • 149

Harate Katte

ಹರಟೆಕಟ್ಟೆ- ಹೆರಳು ಮಾರಿ.

ಗೌರಿ ಪ್ರಸನ್ನ December 19, 2019

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೇ ಮತ್ತ ಸಂಜಿ ಆದ ಕೂಡ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೆರಳು ಮಾರಿ ಮಾಡಕೋರಿ ಅಂತರ ಈ ಹೇರಲು ಮಾರಿ ಕುರಿತ ಹರಟೆ ಆಲಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಗೌರಿ ಪ್ರಸನ್ನ.

ಹರಟೆಕಟ್ಟೆ
Harate Katte
close
  • 48

Harate Katte

ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ – ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು

ಗೌರಿ ಪ್ರಸನ್ನ December 12, 2019

ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿನ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಗೌರಿ ಪ್ರಸನ್ನ.

ಹರಟೆಕಟ್ಟೆ
Harate Katte
close
  • 52

Harate Katte

“ದೀಪಾವಳಿ” ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು

ಗೌರಿ ಪ್ರಸನ್ನ October 25, 2019

ದೀಪಾವಳಿಯ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತ, ಆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಗೌರಿ ಪ್ರಸನ್ನ