• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2020

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

278 Results / Page 1 on 31


Chinnara Kathaguchcha
close
  • 16

Chinnara Kathaguchcha

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ-ರಾಜ ರೂಪಸೇನ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ June 7, 2020

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳನ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಡಂತಹ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 7.6.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆ 73ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

Chinnara Kathaguchcha
close
  • 11

Chinnara Kathaguchcha

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ-ಮಧುಮಾಲತಿ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 31, 2020

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳನ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಡಂತಹ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31.5.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆ 72ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

Chinnara Kathaguchcha
close
  • 7

Chinnara Kathaguchcha

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ-ರಾಜಕುಮಾರಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 24, 2020

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳನ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಡಂತಹ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24.5.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆ 71ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

Chinnara Kathaguchcha
close
  • 6

Chinnara Kathaguchcha

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ-ನರಿ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆ,ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 17, 2020

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಡಂತಹ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17.5.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆ 70ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

Geeta Bhavadhare
close
  • 7

Geetabhavadhare

ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ- ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಂಚಿಕೆ 28

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 14, 2020

ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕ 49 ಹಾಗೂ 50 ಇದರ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.14.05.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾಭಾತಖಂಡೆ.

Geeta Bhavadhare
close
  • 6

Geetabhavadhare

ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ- ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಂಚಿಕೆ 27

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 7, 2020

ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕ 47 ಹಾಗೂ48 ಇದರ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.7.05.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾಭಾತಖಂಡೆ.

Geeta Bhavadhare
close
  • 1

Geetabhavadhare

ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ- ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಂಚಿಕೆ 26

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 30, 2020

ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕ 45 ಹಾಗೂ 46 ಇದರ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.30.04.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾಭಾತಖಂಡೆ.

Kalarava
close
  • 3

Kalarava

ಕಲರವ-28.4.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ-57

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 28, 2020

ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲರವಇಂದಿನ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು:ನೇಹಾ ಹೂಲಿ:ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಕುರಿತು,ವೈದೇಹಿ:ಹಾಡು,ನಚಿಕೇತ: ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುರಿತು,ಭಾರ್ಗವಿ ಸುತಗಟ್ಟಿ:ತ ರಾ ಸು ಇವರ ಕುರಿತು,ಆಶೀಶ್ ಸತ್ತೂರ್:ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತ್ :ತಬಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Chinnara Kathaguchcha
close
  • 11

Chinnara Kathaguchcha

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ-ನಾಲ್ವರು ಮೂರ್ಖ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣರು

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 26, 2020

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಡಂತಹ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26.4.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆ 69ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

Listen to Radio Girmit on your mobile ! Download VIVIDLIPI mobile app
DOWNLOAD APP