• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

526 Results / Page 2 on 59


Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 5

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 28, 2022

28.7 .2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ಬಾಲಬಲಗಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ೧.ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಿ ನಾಗನಿರೂಪ ಸಿಂಪಗೇರ್.ನಂತರ ೨.ಧಾರವಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕಬ್ಬೂರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಂಕೀನಾ.

Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 14

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 27, 2022

26.7 .2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ನಗುನಗುತ್ತಾ ಗಲ್ಲುಗಂಬವೇರಿದ ವೀರ ಹುತಾತ್ಮನಾ ನೆನಪಿಗೆ. ಲೇಖಕರು:ಶ್ರೀಯುತ ರವಿತೇಜಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ..

Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 13

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 26, 2022

2022 26.7 .2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ನಗುನಗುತ್ತಾ ಗಲ್ಲುಗಂಬವೇರಿದ ವೀರಹುತಾತ್ಮನ ನೆನಪಿಗೆ .ಲೇಖಕರು:ಶ್ರೀಯುತ ರವಿತೇಜ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 7

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 23, 2022

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು – 23.7.2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ: ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 9

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 19, 2022

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು – 18.7.2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ: ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳುಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 6

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 18, 2022

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು – 17.7.2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ಮೇಡಂ ಭಿಕಾಜಿ ಕಾಮ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 30

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 16, 2022

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು – 16.7.2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 6

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು – 2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 15, 2022

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು – 15.7.2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಥೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.