Gatavaibhava

31 Results / Page 3 on 4


Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಜೂನ್ 10, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ June 10, 2019

ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ, ಅಶೋಕನ ಶೀಲಾ ಶಾಸನಗಳ ವರ್ಗಿಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಒಟ್ಟು ೮ ಶೀಲಾ ಶಾಸನಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಜೂನ್ 3, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ June 3, 2019

ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣತೆ, ಬಿಂದುಸಾರನ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಿ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಮೇ 6, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 6, 2019

ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುನಾಗ ವಂಶ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗೀಕರ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ನರ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪೌರಸ್ ಅಥವಾ ಪುರೂರವನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 29, 2019

ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 15, 2019

ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವೇದ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಈ ವಿಷಯದ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 8, 2019

ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವೇದ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ದ್ರಾವಿಡರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪರಂಪರೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.