ಸಂದರ್ಶನ

4 Results / Page 1 on 1


close
  • 31

ಸಂದರ್ಶನ

ಕಲರವ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

Vijaykumar Sattur November 2, 2019

ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ,ಕಥೆ,ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ,ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವಾಹದ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು:ಆಶೀಶ್ ಸತ್ತೂರ್|ಆದರ್ಶ್|ಶ್ರೇಯಸ್|ಏಕ್ತಾ ಕರ್ಪೂರ|

Bhavapushpa
close
  • 175

ಸಂದರ್ಶನ

ಭಾವಪುಷ್ಪ-ಅಕ್ಟೋಬರ್,28,2019 ರ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ October 28, 2019

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ, ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಇನಾಮದಾರ,ಶ್ರೀಮತಿ ಅಷ್ವಿನಿ ಕಾಶಿಕರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಅಗಡಿ,ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಲಗಿ,ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾಶ್ಯಾಮರಾವ್,ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಕುಲಕರ್ಣಿ.ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜೋಶಿ. ಇಂದಿನ ಕವನಗಳು: ಬಂತರಿ ದೀಪಾವಳಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ,ದೀಪಗಳ ಹಾವಳಿ,ಬೆಳಕು,ದೀಪಬೆಳಗಿಸೋಣ, ಹಚ್ಚೊಣ ಬನ್ನಿ ದೀಪ,ಬೆಳಕಿನ ಕುಡಿ,ಹಚ್ಚುಬಾರೋ ದೀಪವ,

Listen to Radio Girmit on your mobile ! Download VIVIDLIPI mobile app
DOWNLOAD APP