Katha Sagar

24 Results / Page 3 on 3


Katha Sagar
close
  • 18

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 30, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 30 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 5.ಕಥೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿರಚಿತ . “ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ”ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 19

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 23, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:23 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 3.ಕಥೆ ಟಿ ಎಸ ಸೋರವರ ಇವರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸಖ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಥೆ .ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 33

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ದುಃಖದ ಬಿಕ್ಕುಗಳು

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 16, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:16 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 3.ಕಥೆ ಟಿ ಎಸ ಸೋರವರ್ ಇವರ ಕುದುರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ದುಃಖದ ಬಿಕ್ಕುಗಳು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 18

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ- ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರದೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 9, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜೋಶಿ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:9 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 2.ಕಥೆಗಳು:ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರದೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 10

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಗಾಂಧೀ ಪಾರ್ಟ್

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 2, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:2 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ವಿರಚಿತ ಕಥೆ “ಗಾಂಧೀ ಪಾರ್ಟ್” ಸಂಚಿಕೆ 1ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Geeta Bhavadhare
close
  • 29

Geetabhavadhare

ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ-ಸಂಚಿಕೆ 29

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 21, 2020

ಶ್ರಿಮದ್ಭಾಗವದ್ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಭಾಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಶ್ಲೋಕ 51 ಹಾಗೂ 52 ರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.ದಿನಾಂಕ 21 .5 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.