Kelunatakapriya

5 Results / Page 1 on 1


Kelunatakapriya
close
  • 131

Kelunatakapriya

ಕೇಳುನಾಟಕಪ್ರಿಯ-ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್

ಅರವಿಂದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ August 4, 2019

ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರಗ್ರಂಥಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಪ್ತಾಹದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರ. ಇಂದಿನ ನಾಟಕ:ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ರಚನೆ:ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ. ವಾಚನಕಾರರು:ವಿವೇಕ್ ಕಾತರಕಿ.

Kelunatakapriya
close
  • 69

Kelunatakapriya

ಕೇಳುನಾಟಕಪ್ರಿಯ-ನಾಟಕ:ಯಯಾತಿ.

ಅರವಿಂದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ August 3, 2019

ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರಗ್ರಂಥಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೦೩.೦೮.೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ನಾಟಕವಾಚನ ಸಪ್ತಾಹದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷ ಡಂಬಳ್

Kelunatakapriya
close
  • 83

Kelunatakapriya

ಕೇಳುನಾಟಕಪ್ರಿಯ-ನಾಟಕ:ಮರೀಚಿಕೆ.

ಅರವಿಂದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ August 2, 2019

ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರಗ್ರಂಥಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೦೨.೦೮.೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ನಾಟಕವಾಚನ ಸಪ್ತಾಹದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರ. ರಚನೆ:ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಹಾಸ್ ಜೇವೂರ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ,ವಿಷಯಾ ಜೇವೂರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಸಯ್ಯದ್.

Kelunatakapriya
close
  • 112

Kelunatakapriya

ಕೇಳುನಾಟಕಪ್ರಿಯ-ನಾಟಕ:ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ.

ಅರವಿಂದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ August 1, 2019

ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರಗ್ರಂಥಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೦೧.೦೮.೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ನಾಟಕವಾಚನ ಸಪ್ತಾಹದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

Kelunatakapriya
close
  • 136

Kelunatakapriya

ಕೇಳುನಾಟಕಪ್ರಿಯ-ನಾಟಕ:ಮಹಾಮಾತ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ.

ಅರವಿಂದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ July 31, 2019

ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರಗ್ರಂಥಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೩೧.೦೭.೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ನಾಟಕವಾಚನ ಸಪ್ತಾಹದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ನರೇಂದ್ರ ರಚನೆ:ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ನರೇಂದ್ರ.