Dhwani Trust Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್, 22, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ July 3, 2019 6


Background
share close
ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್
೨. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಐದು ರೂಪಾಯಿ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶ್ರೀಮತಿ, ದೀಪ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 7

Dhwani Trust Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್, 8, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ July 2, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಆಮೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್ ೨. ದುರಹಂಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಾಚನಕಾರರು : ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.