DVG-Jnapakachitrashale

DVG_Jnapakachitrashale_Episode_3

Pramod lns November 18, 2022


Background
share close
ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಜ್ನ್ಯಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಅವರಿಂದ. ಸಂಚಿಕೆ 3
ನಿರೂಪಣೆ:ಮೈತ್ರಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ.

Tagged as: .

Rate it
Previous episode

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.