• Home
  • keyboard_arrow_right Gatavaibhava
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಗತವೈಭವ – ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 1, 2019 113


share close
ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ಕುರಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Gatavaibhava
close
  • 44

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ – ಮಾರ್ಚ್ 25, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ March 25, 2019

ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ಜನರ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾವಲು ದುರ್ಗಾ, ಇವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. […]

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.