Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ-ಸಂಚಿಕೆ 84

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ February 8, 2021 50


Background
share close
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗತವೈಭವ. ದಿನಾಂಕ:08.2.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೃಹತ್ ಭಾರತ. ಭಾರತದ ವಸಾಹತು ಪ್ರೆದೇಶಗಳಾದ ಶೈಲೇಂದ್ರ,ಬಾರ್ಬೋದುರ್,ಬರ್ಮಾ,ಸಿಲೋನ್ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Gatavaibhava
close
  • 33

Gatavaibhava

ಗತವೈಭವ-ಸಂಚಿಕೆ 83

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ February 1, 2021

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗತವೈಭವ. ದಿನಾಂಕ:01.2.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೃಹತ್ ಭಾರತ. ಭಾರತದ ವಸಾಹತುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಂಪಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.