Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-“ವಾಸ್ತವ”

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ July 14, 2020 8


Background
share close
ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 14 .7.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 6.ಡಾ ಸಂಗಮನಾಥ ಲೋಕಾಪುರ್ ಇವರ ಗಾಂಧಿಭಾರತ ಕನಸು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ವಾಸ್ತವ.”
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.
Rate it
Previous episode
Katha Sagar
close
  • 11

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 30, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 30 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 5.ಕಥೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿರಚಿತ . “ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ”ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.