Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-“ವಾಸ್ತವ”

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ July 14, 2020 24


Background
share close
ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 14 .7.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 6.ಡಾ ಸಂಗಮನಾಥ ಲೋಕಾಪುರ್ ಇವರ ಗಾಂಧಿಭಾರತ ಕನಸು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ವಾಸ್ತವ.”
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.
Rate it
Previous episode
Katha Sagar
close
  • 18

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 30, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 30 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 5.ಕಥೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿರಚಿತ . “ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ”ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.