• Home
  • keyboard_arrow_right Katha Samaya
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 11 -“ಆ ಬಟ್ಟಲು ಕಂಗಳ ಕಥೆ”

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 11 -“ಆ ಬಟ್ಟಲು ಕಂಗಳ ಕಥೆ”

Geetha B U May 13, 2021 23


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 13.05.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಆ ಬಟ್ಟಲು ಕಂಗಳ ಕಥೆ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು
Rate it
Previous episode
Katha Samaya
close
  • 12

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 10 -.”ಕಥೆಯಾದಳು ಲೇಖಕಿ”

Geetha B U May 6, 2021

ದಿನಾಂಕ 06.05.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಕಥೆಯಾದಳು ಲೇಖಕಿ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.