• Home
  • keyboard_arrow_right Katha Samaya
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 13 -“ಯಶಸ್ಸು”

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 13 -“ಯಶಸ್ಸು”

Geetha B U May 27, 2021 22


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 27.05.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಯಶಸ್ಸು” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು
Rate it
Previous episode
Katha Samaya
close
  • 83

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 12 -“ಮೂರಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್”

Geetha B U May 20, 2021

ದಿನಾಂಕ 20.05.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ ” ಮೂರಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯುಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ […]

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.