• Home
  • keyboard_arrow_right Katha Samaya
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 15 -“ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ “

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 15 -“ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ “

Geetha B U June 10, 2021 47


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 10.06.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ರವಿಕಿರಣ್
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು
Rate it
Previous episode
Katha Samaya
close
  • 30

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 14 -“ಮೇಕಪ್ ಕಳಚಿದಾಗ”

Geetha B U June 3, 2021

ದಿನಾಂಕ 03.06.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಮೇಕಪ್ ಕಳಚಿದಾಗ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯುಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.