• Home
  • keyboard_arrow_right Katha Samaya
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 16 -“ಹಸಿರು ಎಲೆ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ”

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 16 -“ಹಸಿರು ಎಲೆ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ”

Geetha B U June 17, 2021 42


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 17.06.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಹಸಿರು ಎಲೆ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು

Rate it
Previous episode
Katha Samaya
close
  • 47

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 15 -“ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ “

Geetha B U June 10, 2021

ದಿನಾಂಕ 10.06.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ರವಿಕಿರಣ್ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.