• Home
  • keyboard_arrow_right Katha Samaya
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 19 -” ಮೊಳೆಯದಲೆಗಳ ಮೂಕ ಮರ್ಮ”

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 19 -” ಮೊಳೆಯದಲೆಗಳ ಮೂಕ ಮರ್ಮ”

Geetha B U July 8, 2021 21


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 08.07.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಮೊಳೆಯದಲೆಗಳ ಮೂಕ ಮರ್ಮ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು
Rate it
Previous episode
Katha Samaya
close
  • 26

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 18 -” ಮೇಕಪ್ ಕಳಚಿದಾಗ “

Geetha B U July 1, 2021

ದಿನಾಂಕ 01.07.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ ” ಮೇಕಪ್ ಕಳಚಿದಾಗ ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯುಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ […]

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.