• Home
  • keyboard_arrow_right Katha Samaya
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 4 -.”ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು “

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 4 -.”ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು “

Geetha B U February 11, 2021 7


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 11.02.2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಧರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.
Rate it
Previous episode
Katha Samaya
close
  • 12

Katha Samaya

ಕಥಾಸಮಯ-ಸಂಚಿಕೆ 3 -.”ಹಾದುಬಂದಹಾದಿ “

Geetha B U January 28, 2021

ದಿನಾಂಕ 28 .01 .2021 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ಹಾದುಬಂದಹಾದಿ” ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.