Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 48

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 16, 2019 80


Background
share close
ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 16.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ
ಕಥೆ:ತಿಳಿಗೊಳದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಕಾಣಿಕೆ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್
ಕಥೆ:ಕಪ್ಪೆಗಳ ರಾಜ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 20

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 47

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 9, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 9.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? : ವಾಚನಕಾರರು:ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಜಿ ಕಥೆ:ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿಗಳು : ವಾಚನಕಾರರು:ಕು ವಚನಶ್ರೀ ಹೊಂಬಾಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. […]

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.