Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 54

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ December 28, 2019 87


Background
share close

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 28.12.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ
ಕಥೆ:೧.ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ದಸರಾ ನಿರ್ಣಯ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ
೨. ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ

Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 88

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 53

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ December 21, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 21.12.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ ಆಯಿತೇ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಕಥೆ:ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳ ಹಿಂಡು : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. […]

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.