Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 49

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 23, 2019 60


Background
share close
ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 23.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ
ಕಥೆ:ಸಂಪತ್ತು,ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್
ಕಥೆ:ನಮ್ಮ ಗೂಡಿನ ಇರುವೆ ಹಾಗೂ ಸೀಳಿದ ಕೊಡ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 80

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 48

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 16, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 16.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ತಿಳಿಗೊಳದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಕಾಣಿಕೆ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್ ಕಥೆ:ಕಪ್ಪೆಗಳ ರಾಜ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. […]

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.