Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 49

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 23, 2019 48


Background
share close
ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 23.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ
ಕಥೆ:ಸಂಪತ್ತು,ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್
ಕಥೆ:ನಮ್ಮ ಗೂಡಿನ ಇರುವೆ ಹಾಗೂ ಸೀಳಿದ ಕೊಡ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 58

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 48

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 16, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 16.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ತಿಳಿಗೊಳದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಕಾಣಿಕೆ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್ ಕಥೆ:ಕಪ್ಪೆಗಳ ರಾಜ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. […]

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Listen to Radio Girmit on your mobile ! Download VIVIDLIPI mobile app
DOWNLOAD APP