Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 61

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 15, 2020 5


Background
share close
ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಾಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಥಾವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
15.02.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ-61
ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು:೧. ಆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಥ್ ನೋ ಬ್ರೈನ್ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಳ
೨. ಮೋಡಗಳ ಜಗಳ::ವಾಚನಕಾರರು :ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ
Rate it
Previous post
Kathaguchcha
close
  • 13

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಂಚಿಕೆ-60

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 8, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರಿಂದ ಕಥಾ ವಾಚನ. 08.2 .2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ.ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು: ೧ಇತ್ತಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಚವೋ ಅತ್ತಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಚವೋ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್೨.ಕಡ್ಡಿಬಡ್ಡಿಗಳ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ :ವಾಚನಕಾರರು: ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ ಜಿಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ.

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Listen to Radio Girmit on your mobile ! Download VIVIDLIPI mobile app
DOWNLOAD APP