Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 62

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 22, 2020 46


Background
share close
ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಾಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಥಾವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
22.02.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ-62
ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು:೧. ನರಿಗಳಿಗೇಕೆ ಕೋಡಿಲ್ಲ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 47

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 61

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 15, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಾಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಥಾವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ15.02.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ-61ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು:೧. ಆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಥ್ ನೋ ಬ್ರೈನ್ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಳ ೨. ಮೋಡಗಳ ಜಗಳ::ವಾಚನಕಾರರು :ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.