Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಂಚಿಕೆ-63

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 29, 2020 44


Background
share close
ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರಿಂದ ಕಥಾ ವಾಚನ. 29.2 .2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು:1.ಕೆಂಪು ಸ್ವೇಟರ್ :ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ
೨.ಕಪ್ಪೆ ನದಿಗಳ ರಾಜನಾದದ್ದು :ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ.
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 27

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 62

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 22, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಾಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಥಾವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ22.02.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ-62ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು:೧. ನರಿಗಳಿಗೇಕೆ ಕೋಡಿಲ್ಲ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.