• Home
  • keyboard_arrow_right Kathaguchcha
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 01, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 01, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ June 1, 2019 65


Background
share close
ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧.ಡೊಂಬರ ಹುಡುಗ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್
೨. ಕೋಳಿಯ ಪಾಲು. ವಾಚನಕಾರರು: ಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಾನಂದ್
೩. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು. ವಾಚನಕಾರರು: ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ.ಜಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ . ಧಾರವಾಡ.
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 59

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಮೇ 25, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ May 25, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು:೧. ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ – ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ೨. ದುರಹಂಕಾರಿ ಹಂದಿ – ವಾಚನಕಾರರು: ವಚನಶ್ರೀ ಹೊಂಬಳ್ ೩. ಮಾತನಾಡುವ ಕುರ್ಚಿ – ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ .

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.