• Home
  • keyboard_arrow_right Kathaguchcha
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 15, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 15, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ June 15, 2019 85


Background
share close
ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಪಲಿತಾ ಎಂಬ ಇಲಿ . ವಾಚನಕಾರರು : ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ.ಜಿ
೨. ಸಿಂಹದ ಶಿಕ್ಷಣ. ವಾಚನಕಾರರು : ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 56

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 8, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ June 8, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಆಮೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್ ೨. ದುರಹಂಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಾಚನಕಾರರು : ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.