• Home
  • keyboard_arrow_right Kathaguchcha
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ಕಥಾಗುಚ್ಛ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,14,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,14,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ September 14, 2019 102


Background
share close
ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು:೧ವ್ಯಾಪಾರೀತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು. ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ ಜಿ
೨ ದುರಹಂಕಾರಿ ಕಾಗೆ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ್.
೩. ದೋಣಿ: ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 70

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಆಗುಸ್ಟ್ 24,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ September 10, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು:೧.ಮಂತ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ್. ೨.ಸೂರ್ಯ ಸತ್ತ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.