Kelunatakapriya

ಕೇಳುನಾಟಕಪ್ರಿಯ-ನಾಟಕ:ಯಯಾತಿ.

ಅರವಿಂದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ August 3, 2019 69


Background
share close
ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರಗ್ರಂಥಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೦೩.೦೮.೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ನಾಟಕವಾಚನ ಸಪ್ತಾಹದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರ.
ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷ ಡಂಬಳ್
Rate it
Previous post
Kelunatakapriya
close
  • 83

Kelunatakapriya

ಕೇಳುನಾಟಕಪ್ರಿಯ-ನಾಟಕ:ಮರೀಚಿಕೆ.

ಅರವಿಂದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ August 2, 2019

ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಮನೋಹರಗ್ರಂಥಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೦೨.೦೮.೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ನಾಟಕವಾಚನ ಸಪ್ತಾಹದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರ. ರಚನೆ:ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಹಾಸ್ ಜೇವೂರ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ,ವಿಷಯಾ ಜೇವೂರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಸಯ್ಯದ್.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.