Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಧೋಂಡಿಯಾವಾಗ್

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 24, 2019 76


Background
share close
ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಹುಲಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದ ಧೋಂಡಿಯಾವಾಗ್ ಇವರ ಕುರಿತ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2019 ಸಂಚಿಕೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 22

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 3, 2019

ನವ ನಾರಿಯು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ,ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಇವರ ಕುರಿತ ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2019 ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.