• Home
  • keyboard_arrow_right Nenapinangala
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ November 27, 2019 53


Background
share close
ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಇವರ ಕುರಿತ ನವೆಂಬರ್ 27 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 307

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ November 20, 2019

ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತ ಮನುಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಇವರ ಕುರಿತ ನವೆಂಬರ್ 20 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.