• Home
  • keyboard_arrow_right Nenapinangala
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ.

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 3, 2019 22


Background
share close
ನವ ನಾರಿಯು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ,ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಇವರ ಕುರಿತ ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2019 ಸಂಚಿಕೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 35

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ವಳ್ಳಿಯಪ್ಪನ್ ವಲಗತನ್ ಚಿದಂಬರಂ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ March 27, 2019

V O C ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕ ವಳ್ಳಿಯಪ್ಪನ್ ವಲಗತನ್ ಚಿದಂಬರಂ ಇವರ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಚ್ 27, 2019 ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.