• Home
  • keyboard_arrow_right Nenapinangala
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ.

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 3, 2019 9


Background
share close
ನವ ನಾರಿಯು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ,ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಇವರ ಕುರಿತ ಏಪ್ರಿಲ್ 04, 2019 ಸಂಚಿಕೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 25

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ-ವಳ್ಳಿಯಪ್ಪನ್ ವಲಗತನ್ ಚಿದಂಬರಂ.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ March 27, 2019

V O C ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕ ವಳ್ಳಿಯಪ್ಪನ್ ವಲಗತನ್ ಚಿದಂಬರಂ ಇವರ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಚ್ 27, 2019 ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.