Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಚಾಣಕ್ಯ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 28, 2021 26


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 28.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 60 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾತ್ರಜ್ನ್ಯಾ, ತತ್ವಗ್ನ್ಯಾನಿ, ಶಿಕ್ಷಕ, ರಾಜನೀತಿ ನಿಪುಣ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ,ನ್ಯಾಯವಾದಿ,ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಭದ್ರಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ರಚನಾಕಾರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 22

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 21, 2021

ದಿನಾಂಕ 21.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 59 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.