Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ May 12, 2021 30


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 12.05.2021 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 61 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಮಾಂತ್ರಿಕ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸೃತ ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 27

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಚಾಣಕ್ಯ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ April 28, 2021

ದಿನಾಂಕ 28.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 60 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾತ್ರಜ್ನ್ಯಾ, ತತ್ವಗ್ನ್ಯಾನಿ, ಶಿಕ್ಷಕ, ರಾಜನೀತಿ ನಿಪುಣ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ,ನ್ಯಾಯವಾದಿ,ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಭದ್ರಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ರಚನಾಕಾರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.