• Home
  • keyboard_arrow_right Nenapinangala
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಹರಗೋವಿಂದ್ ಖುರಾನಾ

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಹರಗೋವಿಂದ್ ಖುರಾನಾ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ January 22, 2020 20


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 22.01.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 56 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ನ್ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹರಗೋವಿಂದ್ ಖುರಾನಾ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 15

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ವಾರಾಹ ಮಿಹಿರ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ January 15, 2020

ದಿನಾಂಕ 15.01.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 55 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಮೇಧಾವಿ ವರಾಹ ಮಿಹಿರನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.