Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಯು ಆರ್ ರಾವ್

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ January 8, 2020 9


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 08 .01 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 54 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ನ್ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 6

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ರಾಣಿ ಗೈಡಿನ್ಲು

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ January 1, 2020

ದಿನಾಂಕ 01 .01 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 53 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ರಾಣಿ ಗೈಡಿನ್ಲು ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.