Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ಯು ಆರ್ ರಾವ್

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ January 8, 2020 17


Background
share close
ದಿನಾಂಕ 08 .01 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 54 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ನ್ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Nenapinangala
close
  • 19

Nenapinangala

ನೆನಪಿನಂಗಳ -ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ರಾಣಿ ಗೈಡಿನ್ಲು

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ January 1, 2020

ದಿನಾಂಕ 01 .01 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ 53 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ರಾಣಿ ಗೈಡಿನ್ಲು ಇವರ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.