• Home
  • keyboard_arrow_right Nenapinokuli
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ನೆನಪಿನೋಕುಳಿ-13-ದುರ್ಗದಬಯಲಿನ ಪುರಾಣಮು.

Nenapinokuli

ನೆನಪಿನೋಕುಳಿ-13-ದುರ್ಗದಬಯಲಿನ ಪುರಾಣಮು.

ವಿಜಯ್ ಇನಾಂದಾರ್ July 24, 2019 67


Background
share close
ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವರು ಬರೆದಂಥ ದುರ್ಗದಬಯಲಿನ ಪುರಾಣಮು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುರ್ಗದಬಯಲಿನ ನೆನಪುಗಳ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಡುತಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವರು. ಬನ್ನಿ ಅಳಿಸೋಣ ಜೂಲೈ,24 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿಜಯ ಇನಾಮದಾರ.
Rate it
Previous episode
Nenapinokuli
close
  • 56

Nenapinokuli

ನೆನಪಿನೋಕುಳಿ-12 -ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರಿ ಬಲು ಜೋರ

ವಿಜಯ್ ಇನಾಂದಾರ್ July 17, 2019

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮುದಕವಿ ಇವರು ಬರೆದಂಥ ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರಿ ಬಲು ಜೋರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜಾತ್ರಿ ಕುರಿತು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಳಿಸೋಣ ಜೂಲೈ,17 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿಜಯ ಇನಾಮದಾರ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.