• Home
  • keyboard_arrow_rightKatha Sagar

rss_feedSubscribe

Katha Sagar

23 Results / Page 1 on 3


ಕಥಾ ಸಾಗರ - ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಲೇಖಕರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.