Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 28, 2022 5


Background
share close
28.7 .2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ಬಾಲಬಲಗಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ೧.ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಿ ನಾಗನಿರೂಪ ಸಿಂಪಗೇರ್.ನಂತರ ೨.ಧಾರವಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕಬ್ಬೂರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಂಕೀನಾ.

Tagged as: .

Rate it
Previous episode
Swaatantrya Sangraamada Mareyada Putagalu
close
  • 18

Swaatantrya Sangramada Mareyada Putagalu

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದ ಮರೆಯದ ಪುಟಗಳು -2022

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ July 27, 2022

26.7 .2022 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ.ವಿಷಯ:ನಗುನಗುತ್ತಾ ಗಲ್ಲುಗಂಬವೇರಿದ ವೀರ ಹುತಾತ್ಮನಾ ನೆನಪಿಗೆ. ಲೇಖಕರು:ಶ್ರೀಯುತ ರವಿತೇಜಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ..

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.