Sounds

350 Results / Page 1 on 39


Geeta Bhavadhare
close
  • 9

Geetabhavadhare

ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ- ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಂಚಿಕೆ 24

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ March 19, 2020

ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕ 34,35ಹಾಗೂ 36 ಇದರ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.19.03.2020- ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾಭಾತಖಂಡೆ.

Geeta Bhavadhare
close
  • 15

Geetabhavadhare

ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ- ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಂಚಿಕೆ 23

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ March 12, 2020

ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕ 31,32 ಹಾಗೂ 33 ಇದರ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.12.03.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾಭಾತಖಂಡೆ.

Geeta Bhavadhare
close
  • 10

Geetabhavadhare

ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ- ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಂಚಿಕೆ 22

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ March 5, 2020

ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೨ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕ 28,29 ಹಾಗೂ 30 ಇದರ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.05.03.2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾಭಾತಖಂಡೆ.

Spandana
close
  • 48

Spandana

ಸ್ಪಂದನ-ಡಾ.ಶ್ರೀವತ್ಸದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ.

ವಿಜಯ್ ಇನಾಂದಾರ್ February 17, 2020

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಡಾ.ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರು:ವಿಜಯ ಇನಾಮದಾರ.

Listen to Radio Girmit on your mobile ! Download VIVIDLIPI mobile app
DOWNLOAD APP