• Home
  • keyboard_arrow_right Vishayadhare
  • keyboard_arrow_rightPodcasts
  • keyboard_arrow_right
  • keyboard_arrow_right ವಿಷಯಧಾರೆ-ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಲಗಿ ಇವರ ಅಂಕಣಬರಹ

Vishayadhare

ವಿಷಯಧಾರೆ-ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಲಗಿ ಇವರ ಅಂಕಣಬರಹ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ November 2, 2020 22


Background
share close
ಇಂದಿನ ವಿಷಯಾಧಾರಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 2.11.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಲಗಿ ಇವರ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳಾದ “ಉಣ್ಣುವುದೂ ಒಂದು ಕಲೆ” ಮತ್ತು ‘ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಿಟ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ” ವಾಚನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.
Rate it
Previous episode
Vishayadhare
close
  • 25

Vishayadhare

ವಿಷಯಧಾರೆ-ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಲಗಿ ಇವರ ಅಂಕಣಬರಹ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ October 26, 2020

ಇಂದಿನ ವಿಷಯಾಧಾರಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26.10.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೌಲಗಿ ಇವರ ಅಂಕಣ ಬರಹ “ಬದುಕು ಜಟಕಾಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ” ಮತ್ತು ‘ಯದೊಂಕಿ ಗಲಿ ಯೋಮೆ ಹಮ್ರಕ್ಕ್ಹೆಂಗೇ ಕದಂ” ವಾಚನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Read more trending_flat

Post comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.