• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2020

vidyasagar.dixit

32 Results / Page 3 on 4


Katha Sagar
close
  • 21

Katha Sagar

ಕಥಾಸಾಗರ – ಮುಕ್ತ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ October 6, 2020

ಇಂದಿನ ಕಥಾಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ ವಿರಚಿತ ಮುಕ್ತ ಕಥೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:06 .10.2020 ರಂದು ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಚಿಕೆ 14ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

Katha Sagar
close
  • 46

Katha Sagar

ಕಥಾಸಾಗರ – ನಾದಿರಾ ಬುಟಿಕ್

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ September 29, 2020

ಇಂದಿನ ಕಥಾಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿರಚಿತ ನಾದಿರಾ ಬುಟಿಕ್ ಕಥೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:29 .9.2020 ರಂದು ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಚಿಕೆ 13ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

Katha Sagar
close
  • 20

Katha Sagar

ಕಥಾಸಾಗರ – ಮಣ್ಣಿನ ಆಟ

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ September 8, 2020

ಇಂದಿನ ಕಥಾಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ವಿರಚಿತ ಕಥೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:08 .9.2020 ರಂದು ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಚಿಕೆ 12ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

Katha Sagar
close
  • 9

Katha Sagar

ಕಥಾಸಾಗರ – ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ September 1, 2020

ಇಂದಿನ ಕಥಾಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಘೋಷ್ ಎಸ ನಿಗಳೆ ವಿರಚಿತ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:01 .9.2020 ರಂದು ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಚಿಕೆ 11ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

Katha Sagar
close
  • 19

Katha Sagar

ಕಥಾಸಾಗರ – ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ August 25, 2020

ಇಂದಿನ ಕಥಾಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿರಚಿತ ಕಥೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:25 .8 .2020 ರಂದು ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಚಿಕೆ 10ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

Katha Sagar
close
  • 11

Katha Sagar

ಕಥಾಸಾಗರ – ಆಗಂತುಕ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ August 11, 2020

ಇಂದಿನ ಕಥಾಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ಕಂಬಾರ್ ಕಥೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:11 .8 .2020 ರಂದು ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಚಿಕೆ 9ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

Katha Sagar
close
  • 11

Katha Sagar

ಕಥಾಸಾಗರ – ಬಲೆ

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ July 28, 2020

ಇಂದಿನ ಕಥಾಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರ ಬಲೆ ಕಥೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:28 .7 .2020 ರಂದು ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಚಿಕೆ 8ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

Katha Sagar
close
  • 25

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ- “ಸಲ್ಲದವರು”

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ July 21, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 21.7.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 7.ದೀಪ್ತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ವಿರಚಿತ “ಸಲ್ಲದವರು”ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 24

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-“ವಾಸ್ತವ”

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ July 14, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 14 .7.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 6.ಡಾ ಸಂಗಮನಾಥ ಲೋಕಾಪುರ್ ಇವರ ಗಾಂಧಿಭಾರತ ಕನಸು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಥೆ “ವಾಸ್ತವ.”ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.