• Home
  • keyboard_arrow_rightAuthor archive2020

vidyasagar.dixit

32 Results / Page 4 on 4


Katha Sagar
close
  • 18

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 30, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ 30 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 5.ಕಥೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿರಚಿತ . “ಗಾಂಧೀ ಮುತ್ಯಾನ ಫೋಟೋ”ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 19

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 23, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:23 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 3.ಕಥೆ ಟಿ ಎಸ ಸೋರವರ ಇವರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸಖ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಥೆ .ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 33

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ದುಃಖದ ಬಿಕ್ಕುಗಳು

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 16, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:16 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 3.ಕಥೆ ಟಿ ಎಸ ಸೋರವರ್ ಇವರ ಕುದುರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ದುಃಖದ ಬಿಕ್ಕುಗಳು.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 18

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ- ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರದೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 9, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜೋಶಿ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:9 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಸಂಚಿಕೆ 2.ಕಥೆಗಳು:ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರದೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.

Katha Sagar
close
  • 10

Katha Sagar

ಕಥಾ ಸಾಗರ-ಗಾಂಧೀ ಪಾರ್ಟ್

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ June 2, 2020

ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ .ದಿನಾಂಕ:2 .6 .2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ವಿರಚಿತ ಕಥೆ “ಗಾಂಧೀ ಪಾರ್ಟ್” ಸಂಚಿಕೆ 1ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್.