Kathaguchcha

45 Results / Page 3 on 5


Kathaguchcha
close
  • 80

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 48

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 16, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 16.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ತಿಳಿಗೊಳದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಕಾಣಿಕೆ : ವಾಚನಕಾರರು: ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್ ಕಥೆ:ಕಪ್ಪೆಗಳ ರಾಜ : ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 20

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಸಂಚಿಕೆ 47

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 9, 2019

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ವಾರಾಂತ್ಯಾ ಕಥಾವಾಚನ ಸದಸ್ಯರ ಕಥಾವಾಚನ 9.11.2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ ಕಥೆ:ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? : ವಾಚನಕಾರರು:ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಜಿ ಕಥೆ:ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿಗಳು : ವಾಚನಕಾರರು:ಕು ವಚನಶ್ರೀ ಹೊಂಬಾಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಧಾರವಾಡ

Kathaguchcha
close
  • 60

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ನವೆಂಬರ್ 02,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ November 2, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು ೧. ಆನೆಮರಿ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಾಳ್ ೨. ತರ್ಲೆಕಾರು ತುಂಟ ಟೀಶರ್ಟ್::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 106

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ October 26, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು ೧. ಮೊಟ್ಟೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಜೋಳದ ಕಾಳು ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಾಳ್ ೨. ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 91

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ October 19, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು ೧. ಕುಳ್ಳ ಕರಡಿಯ ಗಿಡ್ಡ ಬಾಲ::ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೨. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ ೩.ನೀರು ಸೇದಿದ ಕಳ್ಳರು ::ವಾಚನಕಾರರು:ಸಂಗಮೇಶ್ ಮೊಕಾಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 46

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ October 12, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು ೧. ಉಲ್ಟಾ ಅಂಗಿ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ್. ೨.ಬಸ್ಸ್ಯ,ಸಿಂಗ್ಯಮತ್ತು ಅಗಸನ ಕಲ್ಲು:ವಾಚನಕಾರರು:ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 57

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ October 5, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧.ಕುರೂಪಿ ಬಾತುಕೋಳಿ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂ೨. ಆಮೆ ಮೊಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್:ವಾಚನಕಾರರು:ದೀಪ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 31

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ September 28, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧.ದನಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಾರ ತಪ್ಪು?:ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ್. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.

Kathaguchcha
close
  • 59

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21,2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ September 21, 2019

ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು:೧ ಆನೆ ಮತ್ತು ರೈತ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ. ೨ ಜಾದೂಗಾರ ಮತ್ತು ಅರಳಿಮರ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶಿವಾನಂದ್. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.