Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಂಚಿಕೆ-59

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ February 1, 2020 25


Background
share close
ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರಿಂದ ಕಥಾ ವಾಚನ. 01.2 .2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು: ೧.ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್
೨. ಪೇರಲಮರದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು :ವಾಚನಕಾರರು:ಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಾನಂದ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ.
Rate it
Previous episode
Kathaguchcha
close
  • 24

Kathaguchcha

ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಂಚಿಕೆ-58

ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ January 25, 2020

ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರಿಂದ ಕಥಾ ವಾಚನ. 25 .1 .2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಈ ವಾರದ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ:ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಬಾಳ್ ೨. ಮೂರು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು :ವಾಚನಕಾರರು:ಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಧ್ವನಿ […]

Read more trending_flat

Similar episodes

Post comments

This post currently has no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.